API-audits voor de GMP-Compliance-controle

Diapharm organiseert de audits van leveranciers van farmaceutische, werkzame stoffen en uitgangsmaterialen op een kosten effectieve manier. Via de eerste in heel Europa geaccreditieerde inspectiedienst (type A) voor audits van werkzame stoffen bieden wij geaccrediteerde, onafhankelijke, hoog kwalitatieve API-audits aan.

Wij garanderen

 • API-audits door gekwalificeerde auditoren
 • Uitgebreide API-auditrapporten
 • Met de hoogste kwaliteit en de grootst mogelijke onafhankelijkheid (accreditatie type A)
 • Vertrouwelijkheid en het vermijden van belangenconflicten zijn gegarandeerd
 • Beoordeling van het CAPA-Plan en het afgeven van een CAPA-declaratie
 • Inclusief alle kosten (reiskosten, vertaling enz.)
 • Wereldwijde acceptatie bij autoriteiten
 • Het enige 4-way-auditsysteem in Europa

Uw voordelen

 • Besparing van kosten en tijd bij audits
 • Hoogwaardige, onafhankelijke bewaking van de GMP-Compliance van producenten
 • Ontlasting van de Qualified Person
 • Wereldwijd erkende API-auditrapporten
 • Geringer aantal audits voor producenten van werkzame stoffen en voor cliënten

Hoogste kwaliteit

Om optimale kwaliteit, onafhankelijkheid en wereldwijde acceptatie te garanderen worden onze API-audits uitgevoerd door een onafhankelijke, conform ISO 17020 (type A), geaccrediteerde Audit-dienstverlener. Deze Audit-dienstverlener is de Blue Inspection Body. Hij is geaccrediteerd door de Duitse accrediatie-instantie DAkkS. Blue Inspection Body is commercieel onafhankelijk, zowel ten opzichte van de API-producent als van cliënten en stelt het auditrapport dus ter beschikking, onafhankelijk van het resultaat, dat de audit heeft opgeleverd.

Diapharm’s Global Audit Solutions Team:
Christine Brauner, Eimear Schulte, Maria Eugenia Moreno, Leon Specht

Files om te downloaden

Most independent 4 way audit systeem

Neem contact met ons op!

Telefoonnummer +49 251 609350 

E-mail audits@diapharm.com

X

We are using cookies.

We gebruiken third party cookies voor gebruiksstatistieken en om onze website te verbeteren.