Markering en verplichte informatie

Bij de markering van levensmiddelenn moet rekening worden gehouden met uitgebreide regelgeving – met name voor voedingssupplementen en speciale levensmiddelen voor medische voeding. Diapharm ondersteunt bij de volledige en juiste markering en helpt bezwaren van de bewakende instanties te vermijden.

Tot de verplichte informatie die een levensmiddel moet vermelden, behoren onder andere de lijst met ingrediënten, de minimale houdbaarheidsdatum en het adres van de ondernemer die de levensmiddelen in de handel brengt. Eveneens geregeld is, waar en hoe deze verplichte informatie op de levensmiddelen moet worden aangebracht (zichtveld, eisen aan de lettergrootte, enz.).

Verordening inzake voedselinformatie

Kerndocument voor de verplichte kenmerken is vanaf december 2014 de verordening inzake voedselinformatie“ (LMIV) (EU) nr. 1169/2011 met betrekking tot de informatie voor de consument over levensmiddelen. De oude verordening inzake aanduidingen voedselinformatie en de verordening voedingswaarde-etikettering is vanaf december 2014 niet meer geldig. Maar ook de nieuwe verordening inzake voedselinformatie regelt die etiketteringsplichten niet volledig.

Andere verordeningen, richtlijnen en wetten definiëren bijkomende bijzonderheden. Als voorbeeld kan de verordening „voorverpakkingen“ worden genoemd, die ook geldt voor levensmiddelen.


Gezondheidsrelevante informatie

De vrijwillige informatie over gezondheidsrelevante uitingen (reclameteksten) brengt extra verplichte informatie over levensmiddelen en dus ook voor voedingsupplementen met zich mee, die voortvloeien uit de verordening (EG) nr. 1924/2006. Meer informatie hebben wij voor u op de Site gezondheidsclaims ter beschikking gesteld.

Specifieke regelingen voor voedingssupplementen

“levensmiddelen die bedoeld zijn aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden.“.

Voor voedingssupplementen legt de richtlijn 2002/46/EEG bijkomende markeringselementen vast. Zo behoort onder andere het aangeven van een aanbeveling voor de consumptie (dagelijks in te nemen hoeveelheid) of bijzondere instructies met betrekking tot kinderen of met het oog op een afwisselende voeding tot verplichte kenmerken voor voedingssupplementen.

Actueel

 

Neem contact met ons op!
Ik ga akkoord met het privacy beleid. Ik ga ermee akkoord dat rapporten met betrekking tot producten die worden ondersteund door Diapharm, worden meegedeeld aan een derde partij.
X

We are using cookies.

We gebruiken third party cookies voor gebruiksstatistieken en om onze website te verbeteren.