Voedingssupplementen: idee, receptuur, gezondheidsclaims

Producenten van voedingssupplementen, dieetvoeding resp. speciale voedingsmiddelen en zogeheten grensproducten - dit zijn producten op de grens tussen de productcategorieën levensmiddel, medisch hulpmiddel en geneesmiddel - bieden wij vakkundig advies.

Legal status controleren en waarborgen

Op voedingssupplementen en speciale voedingsmiddelen is een groot aantal wetten en verordeningen van toepassing. Wij behouden het overzicht, controleren de bruikbaarheid van recepturen  en ingrediënten in het handelsverkeer, en geven producenten advies bij afbakeningsvraagstukken. We garanderen dat verkoopteksten voldoen aan de eisen en controleren de verpakkingen. Mochten er geschillen dreigen te ontstaan, dan staan wij onze cliënten op basis van onze ervaring en kennis van wet- en regelgeving vanzelfsprekend ook bij in mededingingsprocedures of bij klachten van overheden.

Photo:  Axel Turowski
Axel Turowski
Associate Director Regulatory Affairs

Gezondheidsclaims onderbouwen

Productclaims moeten wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. Met name voor de zogeheten gezondheidsclaims van Verordening (EG) nr. 1924/2006 gelden strenge eisen. We doen literatuuronderzoek, stellen voedingswetenschappelijke rapportages op en coördineren studies om gezondheidsclaims voor voedingssupplementen te onderbouwen en aan te vragen.

Recepturen onderhouden en verbeteren

In opdracht van de klant ontwikkelt Diapharm recepturen voor nieuwe voedingssupplementen en ontwikkelen wij bestaande recepturen verder. Natuurlijk letten we er in dat verband op dat aan alle juridische vereisten wordt voldaan. Daarnaast controleren we ook de vormgevingsmogelijkheden. Desgewenst verzorgen we de algehele communicatie met de bevoegde autoriteiten. We begeleiden kennisgevingsprocedures voor het vermarkten van voedingssupplementen alsook aanvraagprocedures voor de invoer van producten die in Europa niet zonder meer in de handel mogen worden gebracht. En vanzelfsprekend geven we ook steeds technisch en juridisch advies om ervoor te zorgen dat het product blijft voldoen aan de permanent veranderende wettelijke vereisten.

Audits en analyses

Om de productkwaliteit te waarborgen, voeren we audits uit bij producenten van levensmiddelen en voeren we speciaal voor voedingssupplementen en aanverwante producten laboratoriumanalyses uit. Diapharm ontwikkelt duurzame oplossingen om het succes voor voedingssupplementen en dieetvoeding / speciale voedingsmiddelen te waarborgen.

Neemt U contact met ons op!

Nieuws
  1. Neem contact met ons op!
  2. Telefoonnummer: +31 133029063 
    +49 251 609350 

  3. E-Mail: info@diapharm.nl

  4. Aanspreking*

This website uses cookies

Wij gebruiken cookies om de gebruikersbeleving te verbeteren. Door verder te navigeren op deze website verklaart u zich hiermee akkoord.