Gezondheidsclaims

Het vermelden van een „gezondheidsclaim“, d.w.z. een gezondheidsrelevante reclame uiting voor een levensmiddel, is niet naar eigen keuze, maar onderworpen aan strikte regelgeving.

Een reclameuiting op het gebied van Health Care mag consumenten niet misleiden, maar moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, en natuurlijk mag er geen sprake zijn van een claim ten aanzien van het behandelen of genezen van ziektes. Dit geldt met name voor voedingssupplementen die gezien hun „gedoseerde vorm“ in de buurt van zogenaamde geneesmiddelen volgens de Duitse wet op geneesmiddelen (AMG paragraaf 2, Präsentationsarzneimittel) kunnen geraken.


De verordeningen EG 1924/2006 en EU 432/2012

Bij gezondheidsrelevante reclameuitingen staat in de zogenaamde „Health-Claims verordening“ (EG) nr. 1924/2006 met name centraal: gezondheidsclaims, dus moet de gezondheidsrelevante informatie in overeenstemming zijn met deze verordening. In de toekomst mogen alleen nog gezondheidsclaims worden gebruikt die daarvoor expliciet zijn toegestaan. Goedgekeurde gezondheidsclaims om voedingssupplementen op het gebied van Health-Care veilig te positioneren. Voor een groter aantal, maar nog lang niet alle inhoudsstoffen en de gezondheidsclaims die daarop betrekking hebben, heeft de Europese Commissie met de verordening (EU) nr. 432/2012 een positieve lijst gepubliceerd. Daarbij is echter ook een aantal aangevraagde gezondheidsclaims niet in de positieve lijst opgenomen, zodat die in de toekomst verboden zullen zijn. Diapharm stelt een desbetreffende Survey op en actualiseert die ook.

Vrijwillige informatie met betrekking tot de gezondheid

Vrijwillige informatie over gezondheidsrelevante reclameteksten op de verpakking van levensmiddelen brengt weer bepaalde verplichte informatie met zich mee, die eveneens voortvloeit uit verordening (EG) nr. 1924/2006. De Health-Claims-verordening bepaalt onder andere dat ondernemers op het gebied van levensmiddelen die dit soort reclameteksten op hun verpakkingen willen gebruiken, bijvoorbeeld moeten wijzen op het belang van gevarieerde en uitgebalanceerde voeding. Eventueel moeten ook verwijzingen worden opgenomen over groepen van personen voor wie het product niet geschikt zou kunnen zijn.

Diapharm ondersteunt producenten van levensmiddelen en met name van voedingssupplementen bij het voldoen aan de markeringsplichten en het optimaal gebruik maken van de markeringsmogelijkheden: wij helpen bij ontwikkeling en Maintenance van uw productinformatie (gezondheidsclaims) – en ondersteunen zodoende het gezondheidssysteem in Europa.

Axel Turowski
Associate Director Regulatory Affairs
Actueel

 

Neem contact met ons op!
Ik ga akkoord met het privacy beleid. Ik ga ermee akkoord dat rapporten met betrekking tot producten die worden ondersteund door Diapharm, worden meegedeeld aan een derde partij.
X

We are using cookies.

We gebruiken third party cookies voor gebruiksstatistieken en om onze website te verbeteren.