Kennisgeving in CPNP

Alle cosmetica die in de EU in de handel worden gebracht moeten eerst worden aangemeld oftewel er moet een „kennisgeving“ van worden gedaan. Dat is voorzien in de EU-cosmetica-verordening (VO) 1223/2009, artikel 13. 

Ook van cosmetische middelen die in het verleden zijn geregistreerd via nationale aanmeldingsprocedures moeten conform de verordening eventueel opnieuw een kennisgeving worden gedaan.

Hoe gaat zo'n kennisgeving in zijn werk?

De melding wordt elektronisch aan de EU-Commissie verstuurd. Dan staat de informatie over het desbetreffende cosmeticum met inbegrip van de receptuur ter beschikking van de vergiftigingen informatiecentra in de desbetreffende landen. Informatie over de cosmetische middelen, zonder de receptuur, worden op die manier ook toegankelijk gemaakt voor de bevoegde instanties van de Duitse deelstaten zodat ze kunnen worden bewaakt.

Met de Cosmetic Products Notification Portal (CPNP) heeft de EU een eigen Website opgezet waarop de productgegevens moeten worden ingegeven; die moeten altijd de actueel zijn.


Welke gegevens moeten in CPNP worden opgenomen?

De volgende gegevens moet u bij de kennisgeving bij de hand hebben om ze in te geven in het Cosmetic Products Notification Portal:

 • Categorie van het cosmeticum en de naam ervan, waardoor de specifieke identificatie mogelijk is
 • Naam en adres van de verantwoordelijke persoon, bij wie het productinformatie (PID) van het cosmeticum toegankelijk wordt gemaakt
 • Land van herkomst in geval van import
 • Lidstaat waar het product in omloop wordt gebracht
 • Contactgegevens van een persoon waarmee in geval van nood contact moet worden opgenomen
 • Eventuele nanomaterialen (met IUPAC naam en voorwaarden voor blootstelling)
 • Namen en CAS of EG-nummers van de CMR-stoffen
 • raamreceptuur / gedetailleerde receptuur
 • Origineel etiket en foto van de desbetreffende verpakking

Speciaal geval van nanomaterialen

Cosmetica die nanomaterialen bevatten, zijn een bijzonder geval: er bestaat een verplichting om zes maanden voordat het product op de markt wordt gebracht, een kennisgeving te doen. Het bestaande kennisgevingsportaal voor cosmetische producten (CPNP) is dienovereenkomstig uitgebreid met het oog op de kennisgeving van nanomaterialen. De database moet worden aangemeld:

 • Beschrijving en specificatie van het nanomateriaal,
 • verwachte jaarlijkse verkoopvolumes
 • toxicologisch profiel
 • veiligheidsgegevens
 • blootstelling

Alleen cosmetica met nanomaterialen die als kleurstof, UV-filter of conserveermiddel worden gebruikt en reeds door de desbetreffende bijlagen van de cosmeticaverordening zijn goedgekeurd, hoeven niet in deze uitgebreide vorm te worden aangemeld. Het doel van deze maatregel van de Europese Commissie is het bereiken van een hoog niveau van gezondheidsbescherming.

Actueel

 

Neem contact met ons op!
Ik ga akkoord met het privacy beleid. Ik ga ermee akkoord dat rapporten met betrekking tot producten die worden ondersteund door Diapharm, worden meegedeeld aan een derde partij.
X

We are using cookies.

We gebruiken third party cookies voor gebruiksstatistieken en om onze website te verbeteren.